Eventa icon

Chcete začať podnikať avšak ešte nemáte potrebné oprávnenie?

V tomto prípade stačí, keď si založíte živnosť, tá vo väčšine prípadov vzniká už ohlásením na príslušnom Obvodnom úrade, odbore živnostenského podnikania, podľa miesta Vášho bydliska.


Čo potrebujem pre založenie živnosti?

  1. určiť predmet podnikania - (vybrať si môžete z 3 typov živností - voľné, viazané alebo remeselé),
  2. určiť obchodné meno (spravidla pozostáva z jeho mena a priezviska. K tomu si však môže pripojiť dodatok, ktorý odlíši jeho osobu alebo druh jeho podnikania napr. Jožko Mrkvička - projektant),
  3. určiť miesto podnikania alebo sídlo (najčastejšie sa jedná o trvalý pobyt živnostníka),
  4. ohlásiť živnosť.


Ako založiť živnosť

Ohlásiť živnosť je možné poštou (odoslaním potrebných dokumentov na príslušný okresný úrad) alebo elektronicky.

Založenie živnosti online prebieha v týchto základných krokoch:


Čo potrebujem aby som mohol založiť živnosť online?

Pre úspešné založenie živnosti online potrebuje občiansky preukaz s čipom - postup ako takýto OP získať a nastaviť si ho nájdete tu.


Ako založiť živnosť online?

  1. prihlásenie sa na portál www.slovensko.sk,
  2. vyhľadanie a spustenie elektronickej služby na ohlásenie živnosti,
  3. vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti,
  4. podpísanie a odoslanie formulára na ohlásenie živnosti,
  5. zaplatenie správneho poplatku za ohlásenie živnosti (ak sa platí),
  6. vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.


Na záver

Nezabudnite na zriadenie podnikateľského účtu - budete mocť prímať platby onlice cez náš portál a tak isto ho budete potrebovať na platenie odvodov. Po zriadení tohto účtu ho ale nezabudnitee nahlásiť na daňovom úrade a to do 15 dní od jeho založenia.